Anita Dudink stoelmassage en massagetherapie

Uw privacy

Voor een juiste behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke verplichting, vastgelegd in de WGBO.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder andere dat ik:
- zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens;
- er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Op mijn website maak ik geen gebruik van cookies.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Als behandelend therapeut ben ik de enige die toegang heeft tot de gegevens van uw dossier. Daarbij heb ik een wettelijk beroepsgeheim. De gegevens uit uw dossier kunnen eventueel ook gebruikt worden voor de volgende doeleinden:
- andere zorgverleners informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
- bij eventuele waarneming tijdens mijn afwezigheid;
- bij het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor mijn financiële administratie zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik om een andere reden gebruik zou willen maken van uw gegevens, zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals vastgelegd in de wet op behandelingsovereenkomst.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota (factuur) die u ontvangt staan de volgende gegevens. Deze gegevens worden door de zorgverzekeraar gevraagd zodat u deze nota bij uw zorgverzekeraar kan declareren: uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de datum van behandeling, een korte omschrijving van de behandeling bv. 'shiatsu therapie' en de kosten van het consult.